Installera pump

Att installera en luftvärmepump genererar inte endast en positiv ekonomisk effekt, det ger även ett positivt avtryck på miljön. Luftvärmepumpen använder energi från utomhusluften för att värma upp luften inomhus. Värmen sprids och distribueras med hjälp av en fläkt, som även - tack vare dess goda cirkulationsförmåga arbetar för att rena luften från damm, mögelsporer och andra partiklar som kan framkalla allergiska reaktioner.


En luftvärmepump kan minska hushållens energikostnader med 30-50%, vilket genererar en hållbar investering - idag och imorgon.